Back to home

Blog

ต่อยอดสินค้า GI ในโลกโมเดิร์นด้วยดีไซน์

ต่อยอดสินค้า GI ในโลกโมเดิร์นด้วยดีไซน์

“กรมทรัพย์สินทางปัญญา ยกระดับภาพลักษณ์ใหม่สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) ใช้การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์”   ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ผสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่สินค้าประจำท้องถิ่น ด้วยความแตกต่างทางลักษณะภูมิศาสตร์ ได้แก่ ดิน น้ำ สภาพภูมิอากาศ ในแต่ละภูมิภาคในประเทศไทย ทำให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ข้าวของเครื่องใช้ อาหาร ผสานภูมิปัญญาของผู้คนก่อให้เกิดเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์ในท้องถิ่นนั้น ๆ อาจกล่าวได้ว่าสินค้า GI  เป็นเรื่องราวที่ผู้คนในพื้นที่ได้นำเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม สร้างสรรค์เป็นสินค้าจากคนในพื้นที่เพื่อถ่ายทอดออกสู่ผู้คนภายนอก กรมทรัพย์สินทางปัญญาเล็งเห็นถึงความสำคัญในลักษณะพิเศษของสินค้าดังกล่าว ซึ่งจัดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง จึงมีการคิดริเริ่มให้ขึ้นทะเบียนและการใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย เพื่อยกระดับให้เป็นสินค้าชุมชนระดับพรีเมี่ยม และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า   มาทำความรู้จักกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication (GI))  คือ เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งคุณภาพหรือชื่อเสียงของสินค้านั้น ๆ เป็นผลมาจากการผลิตในพื้นที่ดังกล่าว GI จึงเปรียบเสมือนเป็นแบรนด์ของท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า   เชื่อมต่อกับโลกด้วยงานดีไซน์ ปัญหาภาพลักษณ์ความล้าสมัยของสินค้า GI ที่เคยมีมาในอดีต ก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคที่คอยขัดขวางไม่ให้สินค้าเติบโตเท่าที่ควร โดยเฉพาะโลกยุคโมเดิร์นในปัจจุบัน ที่ทุกอย่างเคลื่อนตัวไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ารูปลักษณ์ภายนอก ก็เป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภคใช้ตัดสินสิ่งต่าง ๆ ภายในไม่กี่นาที หากบรรจุภัณฑ์ของสินค้าขาดความเชื่อมโยงกับโลกในปัจจุบัน ก็อาจจะถูกมองเป็นสิ่งล้าหลัง ไม่ได้รับความสนใจแม้ภายในจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพก็ตาม…

Read More
By chanthapim, 17/09/2019
สร้างอากาศเป็นมิตร กับ “บ้านนวัตกรรมอากาศบริสุทธิ์” มาตรฐานญี่ปุ่น ที่เข้ากับไลฟ์สไตล์คุณ

สร้างอากาศเป็นมิตร กับ “บ้านนวัตกรรมอากาศบริสุทธิ์” มาตรฐานญี่ปุ่น ที่เข้ากับไลฟ์สไตล์คุณ

ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มากกว่าที่เคย ด้วย “บ้านนวัตกรรมอากาศบริสุทธิ์” จาก โครงการ เพอร์เฟค มาสเตอร์พีซ   ยอมรับว่านวัตกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างบ้าน อย่างระบบโมดูล่าร์นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมการสร้างบ้านสำเร็จรูปต่างยอมรับ และนำระบบนี้มาพัฒนาการก่อสร้างอย่างแพร่หลายทั่วโลก รวมไปถึงในบ้านเราที่มีวิศวกร สถาปนิก และดีเวลอปเปอร์ต่างให้ความสนใจที่จะพัฒนาระบบโมดูล่าร์ให้ก้าวหน้าไปอีกระดับ และหากมาควบคู่กับนวัตกรรมที่กรองอากาศบริสุทธิ์ให้แก่บ้านด้วยแล้ว ยิ่งเติมเต็มความสมบูรณ์แบบแห่งการพักอาศัยยิ่งขึ้น เช่นเดียวนวัตกรรมอากาศบริสุทธิ์ ได้ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับบ้านที่ก่อสร้างด้วยระบบโมดูล่าร์ ได้รับความร่วมมือกันระหว่างทีมนักออกแบบของพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค และบริษัท เซกิซุย เคมิคอล จำกัด ผู้นำในธุรกิจรับสร้างบ้านของประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมกันพัฒนาบ้านที่ก่อสร้างด้วยระบบโมดูล่าร์ โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากญี่ปุ่นมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ในโครงการบ้านระดับราคา 20-45 ล้านบาท อย่าง เพอร์เฟค มาสเตอร์พีซ 4 โครงการ ได้แก่ กรุงเทพกรีฑา, รามคำแหง, แจ้งวัฒนะ และรัตนาธิเบศร์ รวมทั้งหมด 74 ยูนิต ผ่านการประกอบชิ้นส่วนตัวบ้านที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับโลกที่เอสซีจี ไฮม์ เพื่อให้ผู้อาศัยได้อยู่บ้านที่ปลอดภัย ตอบโจทย์การใช้ชีวิตกว่าที่เคย โดยโครงการเพอร์เฟค มาสเตอร์พีซ นับเป็นโครงการบ้านหรูของพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ที่เลือกใช้ระบบสร้างบ้านโมดูล่าร์ ผ่านการออกแบบบ้านที่ตอบสนองการใช้ชีวิตคนไทย ผสมผสานกับฟังก์ชั่นบ้านแบบญี่ปุ่น ภายใต้การนำนวัตกรรมอากาศบริสุทธิ์มาเพิ่มคุณภาพชีวิตของการอยู่อาศัยอย่างเหนือระดับผสานการออกแบบบ้านสไตล์โมเดิร์นอันทันสมัย…

Read More
By chanthapim, 12/06/2019
The Raweekanlaya Dining  รสชาติแห่งอดีต

The Raweekanlaya Dining รสชาติแห่งอดีต

ใต้ร่มเงาต้นมะเดื่อสูงใหญ่ แม้จะมีอายุกว่าสองชั่วคน ผลัดใบครั้งแล้วครั้งเล่าเกินกว่าที่จะนับถึงฤดูกาลที่ล่วงเลยมา แต่ก็ยังคงยืนต้นให้ร่มเงาเป็นส่วนหนึ่งบนอาณาเขตวังเทเวศร์ ผืนดินที่บันทึกเรื่องราวในประวัติศาสตร์ตลอด 5 แผ่นดินที่ผ่านมา นับตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่ 6 จวบจนปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม วรรณกรรม รวมไปถึงตำรับก้นครัวชาววังที่รสสัมผัส และกรุ่นกลิ่นแบบได้อดีตที่ยังคงหอมอบอวน อยู่ภายในพื้นที่แห่งนี้ แม้เวลาจะผ่านมากว่า 162 ปีแล้วก็ตาม Facebook Comments

Read More
By wan, 07/06/2019
สวนญี่ปุ่น: จัดวางอย่างพิถีพิถัน มองด้วยความละเอียดอ่อน  ค้นหาความสงบนิ่งในใจ

สวนญี่ปุ่น: จัดวางอย่างพิถีพิถัน มองด้วยความละเอียดอ่อน ค้นหาความสงบนิ่งในใจ

ความเรียบง่ายแต่แฝงด้วยความพิถีพิถันของวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่แทรกซึมอยู่ในทุกบริบทของชีวิตลูกพระอาทิตย์ ตั้งแต่บ้าน อาหาร ตลอดจนสวนก็ได้มีการนำแนวคิดแบบเซน แนวคิดที่เต็มไปด้วยพลังแห่งธรรมชาติ และปรัชญา ทำให้สวนที่เราเห็นอยู่ตรงหน้า แม้จะเกิดจากการจัดเรียงตัวกันของสิ่งละอันพันละน้อย แต่ก็ซ่อนความหมายแทนภาพธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ไว้ในทุกจังหวะการจัดวาง Facebook Comments

Read More
By wan, 20/12/2018
สภาสถาปนิก ผนึก “อารยะ เอ็กซ์โป” จัดงาน “สถาปัตย์ ’19”

สภาสถาปนิก ผนึก “อารยะ เอ็กซ์โป” จัดงาน “สถาปัตย์ ’19”

สภาสถาปนิก จับมือ อารยะ เอ็กซ์โป ดีเดย์ 14 – 17 พฤศจิกายน 2562 จัดงาน “สถาปัตย์ ’19” ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี คาดมีผู้ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจากแบรนด์ดังทั่วโลกกว่า 500 ราย  30 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วม มั่นใจเป็นงานรวมพลสถาปนิกทุกสาขามากที่สุดในเมืองไทย #สถาปัตย์19 Facebook Comments

Read More
By wan, 20/12/2018
Modern Tropical Garden: รีโนเวทสวนมือสอง ให้ตอบโจทย์การใช้งานของครอบครัว

Modern Tropical Garden: รีโนเวทสวนมือสอง ให้ตอบโจทย์การใช้งานของครอบครัว

ตลอดช่วงชีวิตหนึ่ง เราผ่านความสัมพันธ์มาหลากหลายรูปแบบ จากคนรอบข้างที่ผ่านเข้ามา ดีบ้าง ร้ายบ้างแตกต่างกันไป แต่ความสัมพันธ์หนึ่งที่มีความเอื้ออาทรให้เราเสมอ คือความสัมพันธ์ที่มอบให้โดย “ธรรมชาติ” Facebook Comments

Read More
By wan, 19/12/2018
Aesthetic of Living ดื่มด่ำสุนทรีย์ของการอยู่อาศัย

Aesthetic of Living ดื่มด่ำสุนทรีย์ของการอยู่อาศัย

ท่ามกลางความกว้างไกลของวิวจากมุมมองใจกลางเมือง ความเรียบง่ายของการตกแต่งจะช่วยขับเน้นวิวกรุงเทพมหานครให้งดงามมากยิ่งขึ้น “วิว” จึงเป็นไฮไลท์สำคัญของคอนโดห้องนี้ที่คุณ Saloon Tham นักธุรกิจชาวมาเลเซียผู้เป็นเจ้าของห้องเรียกว่า “บ้าน” พิถีพิถันในการจัดสรร และจัดวางองค์ประกอบเพื่อเสพสุนทรียะของการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง Facebook Comments

Read More
By Oom, 08/11/2018
Change language:
Instagram API currently not available.
Instagram API currently not available.