Back to home
GARDEN, Plant & Flower

Bird’s Nest Fern

“เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อความเป็นธรรมชาติในบ้านคุณด้วยเฟิร์นรังนก หรือเป็นที่รู้จักกันในนามเฟิร์นข้าหลวงโอซาก้า”

เฟิร์นข้าหลวงโอซาก้า มีชื่อเรียกทางสามัญว่า Bird’s Nest Fern หรือเฟิร์นรังนก ด้วยลักษณะของเฟิร์นชนิดนี้จะมีใบงอกออกวนรอบต้นเป็นวงกลม ชูใบตั้งขึ้นรูปทรงคล้ายถ้วย หรือรังนก และมักชอบอาศัยอยู่ตามยอดไม้ หรือเกาะอยู่กับลำต้นของต้นไม้ เฟิร์นข้าหลวงโอซาก้าเป็นพืชชนิดอิงอาศัย มักพบเฟิร์นชนิดนี้เกาะอาศัยอยู่กับต้นใม้ต่างๆ ตามป่าดิบชื้น ลักษณะของเฟิร์นข้าหลวงโอซาก้าใบจะเป็นชนิดใบเดี่ยว งอกออกวนรอบลำต้น หรือเหง้า ขอบใบจะเป็นหยักพลิ้วไหว ก้านใบจะไล่สีไปตั้งแต่สีเขียวจนถึงสีน้ำตาล ขึ้นอยู่กับอายุของใบแต่ละใบ
เฟิร์นข้าหลวงโอซาก้าจะขยายพันธุ์ด้วยสปอร์ สปอร์ของเฟิร์นข้าหลวงโอซาก้าจะเกาะอยู่ใต้ใบ แต่เราจะเห็นก็ต่อเมื่อเฟิร์นข้าหลวงโอซาก้าโตเต็มที่ หรือมีอายุ 1 ปีขึ้นไป ลักษณะของสปอร์เฟิร์นข้าหลวงโอซาก้าจะเกาะกลุ่มกันเป็นเส้นสีน้ำตาล เมื่อนำมือไปสัมผัสที่สปอร์จะมีลักษณะคล้ายฝุ่นสีน้ำตาลติดมือมา ให้นำไปเพาะในดินเลน หรือวัสดุปลูกที่มีความชื้นสูง และสามารถอุ้มน้ำได้ดีอย่าง กาบมะพร้าว ขุยมะพร้าว ถ่าน และใบไม้ผุ สภาพอากาศที่ดีในการเพาะปลูกควรมีอากาศที่เย็น และชื้นเพื่อช่วยให้เฟิร์นข้าหลวงโอซาก้าขยายพันธุ์ได้ง่ายขึ้น

หากไม่ได้ต้องการเร่งการเจริญเติมโตของเฟิร์นข้าหลวงโอซาก้าก็ไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเคมี หากต้องการใส่ก็เป็นเพียงปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอกก็เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชชนิดนี้แล้ว เฟิร์นข้าหลวงโอซาก้าชอบแสงแดดรำไร ไม่ควรปล่อยให้โดนแดดโดยตรง เพราะจะทำให้ใบไหม้ หรือสีใบซีด ทำให้ความสวยงามของเฟิร์นข้าหลวงโอซาก้าหมดไปนั่นเอง

เฟิร์นข้าหลวงโอซาก้าเป็นพืชที่มีอายุยืนสามารถอยู่ได้นานกว่า10ปี ถ้าหากต้องการจะขยายต้นและใบให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นควรเปลี่ยนกระถาง หรือภาชนะปลูกให้ใหญ่ขึ้นเพื่อการเจริญเติมโตที่ดี และควรเปลี่ยนวัสดุปลูกอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้เฟิร์นข้าหลวงโอซาก้าได้โชว์ใบเขียวขจีเคียงคู่บ้านของคุณตลอดไป

Column : House Plant 286
Story : สันติภาพ หุมอาจ
Photo : รัก ปลัดสิงห์

Facebook Comments
By Oom, 17/10/2018
Leave a Reply
Change language:
Instagram API currently not available.
Instagram API currently not available.