Back to home
GARDEN

Garden Bridge สะพานเชื่อมต่อเรื่องราว

Garden Bridge หรือสะพานในสวน

สะพานเป็นตัวนำสายตาจากส่วนหนึ่งสู่อีกส่วนหนึ่ง ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างสองฝั่ง เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สะท้อนวัฒนธรรม ปรัชญาแนวคิด ความเรียบง่าย ความสงบ และเป็นตัวดำเนินเรื่องของสวน ลักษณะสะพานอาจแตกต่างกันออกไปตามฟังก์ชั่น โดยอาจมีรูปแบบที่เรียบง่าย มีดีเทลการตกแต่งอย่างสวยงาม หรือสร้างให้แข็งแรงทนทาน เพื่อรองรับน้ำหนักได้มาก แต่สุดท้ายแล้วสะพานจะเชื่อมต่อสองส่วนเข้าไว้ด้วยกัน

สวนจีน เป็นเหมือนการหยิบภูมิทัศน์ในป่ามาย่อส่วนให้พอดีกับขนาดสวนของเรานั่นเอง เนื่องจากในยุคของ Shang and Zhou dynasties (16th century BC – 221 BC) สวนจีนถูกสร้างขึ้นเพื่อจำลองสถานที่ฝึกล่าสัตว์ ต่อมายุคของ Han dynasty (206 BC – 220 BC) เริ่มมีการประยุกต์ใช้สวนเป็นสถานที่พักผ่อน เน้นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ ก่อนพัฒนาจนเป็นสวนที่ผสมผสานระหว่าง องค์ประกอบที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ (ศาลา, ทางเดิน, สะพาน และซุ้มประตู) และองค์ประกอบตามธรรมชาติ (ภูเขา – ความมั่นคง และน้ำ – ความเลื่อนไหลเปลี่ยนแปร) สะพานจึงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่ใช้เชื่อมต่อการเดินต่างระดับได้อย่างเป็นธรรมชาติ

สะพาน ถือเป็นจุดหยุดนิ่งของตัวสวน สามารถเลือกที่มีขนาดเหมาะสมกับสัดส่วนของสวน ก่อให้เกิดความสมดุลสวยงาม เมื่อมองมุมกว้างสามารถเป็นจุดนำสายตา (Focal Point) แต่โดยส่วนมากสะพานมักอยู่ในส่วนที่แคบเพื่อช่วยเรื่องลำดับการเดิน (Sequence) อาจใช้ร่วมกับทางเดินเส้นตรง หรือซิกแซกตามความเหมาะสม ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเร็วในการเดิน ถ้าหากอยากให้ชมสวนส่วนนี้ได้นานก็อาจจะมีทางโค้งมาก และสะพานยังสามารถใช้เบี่ยงเบนความสนใจ ทำให้
ผู้เข้าชมสวนเปลี่ยนทิศทางการเดิน เพื่อรับชมมุมอื่นๆ ภายในสวนได้อีกด้วย

 

Story นิชาภา โตยิ่งเจริญ

 


 

Facebook Comments
By Oom, 11/02/2018
Leave a Reply
Change language:
Instagram API currently not available.
Instagram API currently not available.