Back to home
Eco, OTHERS

Eco Service in the Space

 

หลายคนที่เดินทางผ่านถนนพระราม 4 เป็นประจำ อาจจะเคยสังเกตเห็นอาคาร FYI (For Your Inspiration) แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าอาคาร FYI เป็นอาคารประหยัดพลังงานที่ได้รับมาตรฐาน LEED ทั้งยังเป็นแหล่งซ่อนตัวของออฟฟิศเปี่ยมคุณภาพ ซึ่งก่อตั้งจากความฝัน และแรงบันดาลใจที่ขับเคลื่อนให้เป็นจริง

South East Asia Center หรือ SEAC ศูนย์พัฒนาผู้นำ และผู้บริหารระดับสูง เป็นอีกหนึ่งออฟฟิศที่ซ่อนตัวอยู่ในตึกแห่งนี้ ได้ออกแบบพื้นที่ให้สอดคล้องกับรูปแบบของอาคาร FYI รวมไปถึงการออกแบบเพื่อการเรียน การสอน และการประชุมแบบครบวงจร โดยทาง SEAC ไม่เพียงแต่เลือกสถานที่ตั้งของอาคาร FYI เพื่อการออกแบบออฟฟิศประหยัดพลังงานในเรื่องของการใช้ไฟฟ้า หรือน้ำเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงเรื่องของการเดินทางที่สะดวกสบายทั้งสำหรับพนักงาน และผู้ใช้บริการ

SEAC ออกแบบห้องให้สามารถใช้แสงธรรมชาติประกอบกับการใช้แสงไฟที่มีการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อลดการใช้พลังงาน แต่ก็ยังให้ความสำคัญกับคอนเซ็ปต์เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนให้แก่ผู้ใช้บริการและมีการใช้เทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศที่สามารถปรับอุณหภูมิได้อัตโนมัติตามปริมาณผู้ใช้บริการในห้อง

ไม่เพียงให้ความสำคัญเรื่องประหยัดพลังงาน อีกหนึ่งจุดเด่นที่สำคัญของ SEAC คือ การใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า (Space Conscious) ซึ่งเป็นมากกว่าการใช้พื้นที่แบบ Multi-Functions ที่สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับการเรียนรู้แต่ออกแบบเพื่อประโยชน์ในการใช้งานทุกพื้นที่อย่างแท้จริง อาทิ ผนังห้องสามารถใช้เป็นบอร์ดในการแสดงข้อมูล ผลงาน หรือรายละเอียดของโครงการที่ผู้ใช้บริการได้, การใช้กระจกในการตกแต่งเพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการเขียน แทนการใช้บอร์ด หรือกระดานภายในห้อง เหนืออื่นใดยังมีนวัตกรรมที่น่าสนใจ คือ การฉาย Projector ที่เปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์แทนการใช้กระดานไวท์บอร์ด ที่สามารถนำข้อมูลบนจอส่งเข้าอีเมล์ หรือดาวน์โหลดลงใน USB เพื่อประหยัดการใช้กระดาษ และลดการใช้สารเคมีจากการใช้ปากกาเคมีด้วย

คอนเซ็ปต์ในการออกแบบพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพผู้นำ พัฒนามาจากแนวคิดกระดาษที่ถูกขยำ และถูกคลี่คลายออกมา เพื่อสื่อถึงการเริ่มต้นคิดไอเดียอะไรบางอย่าง ซึ่งไม่สามารถใช้ได้ในครั้งแรก ไอเดียนั้นก็จะถูกขยำเหมือนกับกระดาษที่ใช้ไม่ได้ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ไอเดียลงตัวแล้ว กระดาษที่ขยำจะถูกคลี่ออก และยังสื่อถึงแนวคิด “Unlearn Relearn Learn” อย่างสร้างสรรค์ และเต็มเปี่ยมไปด้วยประโยชน์ในทุกพื้นที่การใช้งาน ที่พร้อมมอบประสบการณ์การเรียนรู้สุดแสนพิเศษให้กับทุกคน

 

 

Story อัญชิสา พ่วงทรัพย์ I Photographer วลีวัลย์ ขำคม
Place South East Asia Center (SEAC) ชั้น 2-4 อาคาร FYI ถนนพระราม 4, คลองเตย โทร.02-028-9759
ผู้ให้ข้อมูล คุณณัฐวุฒิ เทศพล Facility Operation Manager

Facebook Comments
By Oom, 04/02/2018
Leave a Reply
Change language:
Instagram API currently not available.
Instagram API currently not available.