Back to home
News Update, SPOTLIGHT

SCG Green Building Solution สร้างสรรค์อาคารสีเขียว

การเติบโตทางเศรษฐกิจ ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และพื้นที่สีเขียว แต่จะดีกว่าไหมถ้าทำให้ทั้งสองสิ่งนี้เติบโตควบคู่ไปด้วยกันได้ SCG Green Building Solution ผู้เชี่ยวชาญในการให้ปรึกษาเรื่องสิ่งปลูกสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ที่ได้ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการจัดแถลงข่าวภาพรวมของตลาดอาคารสีเขียวที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน กระตุ้นให้ผู้ประกอบการทั้งรายย่อย และรายใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับโครงสร้างอาคารสีเขียว (Green Building) เพิ่มมากขึ้น หลักการสำคัญของอาคารสีเขียว คือ ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประหยัดน้ำ กำจัดขยะ บริหารพลังงาน ลดฝุ่น ใช้พลังงานทางเลือก และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งไม่เพียงแต่เพิ่มคุณภาพให้กับบุคลากร แต่ยังช่วยสร้างความมั่นใจให้กับ Partner หรือนักลงทุน โดยเฉพาะนักลงทุนต่างประเทศได้อย่างมาก

SCG Green Building Solution ได้เปิดตัวในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการให้ปรึกษาเรื่องสิ่งปลูกสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลตั้งแต่ปี 2558 โดยบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่ศึกษาความเป็นไปได้ ตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาด้านการใช้วัสดุที่เหมาะสม ตลอดจนให้คำปรึกษาการยื่นขอการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว ที่พร้อมนำความสำเร็จของลูกค้าอย่างยั่งยืน

“ความสำเร็จล่าสุดคือการนำ Partner ไปรับใบรับรองมาตรฐานจากทั้ง LEED และ TREES ไม่ว่าจะเป็น บริษัท โตโยต้า นครชลบุรี จำกัด, บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด, บริษัท สยามไดกิ้นเซลล์ จำกัด และบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และนอกจากทั้ง 4 บริษัทแล้ว ทาง เอสซีจี กรีนบิลดิ้ง โซลูชั่น ยังได้รับความวางใจจากลูกค้าอีกกว่า 70 โครงการ” คุณคณาปภา อรรคภาส์ ผู้จัดการส่วนกรีนบิลดิ้ง โซลูชั่น กล่าวถึงการดำเนินงานของเอสซีจี

คุณนรินทร์ จูเจริญ กรรมการผู้จัดการ – อินโนเวทีฟ โซลูชั่น บิสซิเนส คาดการณ์ว่า “ในปี 2561 มูลค่าการก่อสร้างรวมอาคารตลาดสีเขียวจะอยู่ที่ 9,700 ล้านบาท หรือเติบโต 14% จากตลาดปีนี้ สำหรับภาพรวมการดำเนินธุรกิจของ เอสซีจี กรีนบิลดิ้ง โซลูชั่น ตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการในปี 2558 จนถึงปัจจุบันมีผลประกอบการเติบโตเฉลี่ยปีละประมาณ 20% โดยในปีนี้คาดว่าจะมีผลประกอบการกว่า 1,400 ล้านบาท ตั้งเป้าปี 2561 มีผลประกอบการ 1,700 ล้านบาท หรือเติบโตกว่า 20%” คุณนรินทร์ กล่าวด้วยความมั่นใจ

 

Story อัญชิสา พ่วงทรัพย์

Photographer กานติพัทธ์ ช่างเรือ

 


 

Facebook Comments
By Oom, 12/01/2018
Leave a Reply
Change language:
Instagram API currently not available.
Instagram API currently not available.