Back to home
Eco, OTHERS

UPCYCLING PLASTIC WASTE เพราะพลาสติกเป็นมากกว่าขยะ

 

พลาสติกเหลือใช้มีจำนวนมากขึ้นทุกวัน แต่ใครจะรู้ว่าพลาสติกเหลือใช้เหล่านี้สามารถนำมาสร้างมูลค่าได้ เพียงเติมแต่งจินตนาการ ผสมผสานกับความรู้เรื่องเทคนิควิธีเล็กน้อย ก็สร้างมูลค่าได้มหาศาล ทั้งยังช่วยรักษาโลกของเราไม่ให้ถูกทำลายไปมากกว่าเดิม

ขณะที่โลกเคลื่อนไหวไปทุกวินาที พลาสติกที่ถูกใช้ก็มีจำนวนมากขึ้น ขยะที่เกิดขึ้นจากพลาสติกเหล่านี้จะสามารถสร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบใดบ้าง ที่มากกว่าการ Recycle และ Reuse ในวันที่ทุกคนจำเป็นต้องใช้พลาสติก แต่เหตุใดเมื่อใช้แล้ว พลาสติกปัญหาการจัดการขยะพลาสติก สามารถแก้ไขได้ด้วยการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ที่เราทุกคนร่วมมือกันสร้างขึ้นได้

จากโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand ที่ทาง PTTGC ร่วมมือกับกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และมูลนิธิ Ecoalf เพื่อจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของไทย อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล และใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกอย่างคุ้มค่า โดยการเก็บขยะพลาสติกในทะเล และนำมาแปรรูปให้เป็นวัตถุดิบด้วยนวัตกรรม แล้วนำมาพัฒนาและออกแบบเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นที่มีคุณภาพ และมีมูลค่าสูงขึ้น มาสู่โครงการ Upcycling Plastic Waste ที่ทาง PTTGC ดึง ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต นักออกแบบด้านการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ผู้สร้างสรรค์ผลงานพลาสติกใช้แล้ว ให้เป็นมากกว่าขยะ โดยการสร้างสรรค์ต้นคริสต์มาสจากขวดพลาสติกขนาด 5 เมตร และหมีขาวจากถุงพลาสติกขนาด 3.6 เมตร

การสร้างสรรค์ Upcycling X’mas tree เกิดจากแนวคิด From trash to treasure โดยใช้พลาสติกเป็นสื่อกลาง เพื่อสร้างความตระหนักให้กับคนที่เห็นผลงานชิ้นนี้ ว่าทุกคนล้วนมีส่วนในปัญหาขยะพลาสติก ซึ่งนอกจากนี้การ Upcycling ได้สอดคล้องกลับหลักการของเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน หรือ Circular Economy ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงการลดการสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ โดยนำผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับมาเป็นวัตถุดิบอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกครั้ง

การสร้างสรรค์ต้นคริสต์มาสต้นนี้เป็นการเคลื่อนขยับความรู้เรื่องการ Upcycling ให้เข้าใกล้สังคมมากขึ้น โดยใช้สถานที่เป็นจุดศูนย์กลางในการสร้างความเข้าใจ และตระหนักรู้ถึงปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยใช้รสนิยมในการสร้างสรรค์ไอเดียจากขยะกลายเป็นสิ่งสวยงามที่คนทั่วไปอยากซื้อ และอยากใช้ ที่จะส่งผลให้เกิดความตระหนักในปัญหา แล้วลงมือทำเพื่อช่วยกันลดปัญหาขยะพลาสติกนี้ให้เกิดขึ้นได้อย่างจริงจัง

นอกจากนี้ PTTGC และ ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ได้ร่วมมือกันทำโครงการเกี่ยวกับการ Upcycling เศษวัสดุเหลือใช้ในช่วงปีหน้าอีกด้วย ผลงานชิ้นต่อไปที่จะส่งสารเรื่องการดูแลรักษาโลกใบนี้ไปถึงผู้คนจะเป็นอย่างไร ความงดงามในการรังสรรค์เศษวัสดุต่าง ๆ จะเกิดขึ้นในรูปแบบใดเป็นสิ่งที่น่าติดตาม แต่เหนืออื่นใดสิ่งสำคัญคือการที่เราทุกคนร่วมมือกัน เพื่อช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกเพื่อช่วยโลกใบนี้ให้กลับมาสวยงามดังเดิม

Story อัญชิสา พ่วงทรัพย์
Photographer อรรถพงศ์ สมวงค์
Place บูธ Good Design by PTTGC งาน Sustainable Brand Bangkok ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Facebook Comments
By Oom, 28/12/2017
Leave a Reply
Change language:
Instagram API currently not available.
Instagram API currently not available.