Back to home
Elder Society, OTHERS

HEALTH at HOME CARETOOL แอปพลิเคชั่นเพื่อผู้สูงวัย และลูกหลาน

 

ส่อง APPLICATION เพื่อผู้สูงวัย เทคโนโลยีคลายความกังวลสำหรับลูกหลาน ผู้ช่วยอัจฉริยะที่กำหนดแผนการดูแล – รักษา และรายงานข้อมูลกิจวัตร อาทิ ความดันโลหิต, ปริมาณน้ำขาเข้า-ขาออก, ระดับน้ำตาล, ปริมาณและสีของเสมหะ รวมถึงการขับถ่ายอย่างถูกต้อง และแม่นยำเพียงปลายนิ้วสัมผัส

 

บ้าน คือ ที่พักฟื้นที่ดีที่สุด ทั้งในเรื่องของสภาพจิตใจของผู้สูงวัย และยังทำให้ครอบครัวอยู่กันอย่างพร้อมหน้า แต่หากภาระ หรือบทบาทหน้าที่การงานทำให้ลูกหลานต้องฝากผู้สูงวัยไว้กับผู้ดูแล Health at Home Caretool app น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเพื่อคลายความกังวล ตอบความสุขให้ครอบครัวได้ดังเดิม

เป็นที่ทราบกันว่าสังคมผู้สูงวัยเป็นเรื่องใกล้ตัวสังคมไทยมากขึ้น และกำลังกลายเป็นปัญหาหลักของผู้คนที่อาศัยในเมืองที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน รีบตื่นไปทำงานแต่เช้า กลับบ้านดึกดื่น นั่นทำให้ผู้สูงวัยต้องอาศัยอยู่ในบ้านลำพัง ไม่เพียงขาดคนดูแลเท่านั้น ยังเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ รวมถึงอาการจากโรคประจำตัวที่ไม่อาจคาดเดาอีกด้วย

นพ. คณพล ภูมิรัตนประพิณ  CEO and CO-Founder of Health at Home

ในทางกลับกันขณะที่โทรศัพท์มือถือเป็นดั่งแขนที่สามของคนในยุคปัจจุบัน ทำให้มีการนำแอปพลิเคชั่นมาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล วางแผนรักษาผู้สูงวัย ควบคู่ไปกับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการคัดกรองมาเป็นอย่างดี เพื่อเป็นตัวแทนความห่วงใยระหว่างลูกหลาน และผู้สูงวัย ผสานความรักความอบอุ่นภายในครอบครัวให้อบอุ่นดังเดิม

อุ่นใจเหมือนอยู่ใกล้หมอ
ด้วยเทคโนโลยี

ด้วยรู้ดีว่าสังคมไทยขาดการควบคุมมาตรฐานในการคัดเลือกผู้ดูแลผู้สูงวัยอย่างเต็มประสิทธิภาพ นพ. คณพล ภูมิรัตนประพิณ หรือคุณหมอตั้ม ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรแพทย์ด้านผู้สูงอายุ รวมถึงเป็นผู้ก่อตั้ง ‘Health at Home’ จึงตั้งเป้าหมายหลักเพื่อสร้าง Home care solution ที่สามารถสร้างมาตรฐานการคัดกรองผู้ดูแลที่มีคุณภาพ พร้อมการดูแลอย่างมืออาชีพทั่วทุกหลังคาเรือน ผ่านมาตรฐานการคัดกรองผู้ดูแลที่เข้มงวด

กล่าวคือ นอกจากผู้ดูแลผู้สูงวัยจะต้องผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 14 ทักษะในการดูแลอาทิ อาบน้ำผู้ป่วยบนเตียง การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การตรวจสัญญาณชีพการทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น การเช็กระดับน้ำตาลในเลือดแล้ว Health at Home ที่คุณหมอก่อตั้ง ยังช่วยสืบค้นประวัติการศึกษา อาชญากรรม และการทำงานย้อนหลังเพื่อความปลอดภัยของผู้ว่าจ้าง ขวบคู่ไปกับการนำแอปพลิเคชั่นมาร่วมดูแลด้วย นพ. คณพล อธิบายว่าCare Tool คือ application ที่ให้ผู้ดูแลของ Health at Home ได้บันทึกข้อมูลของคนไข้ รวมถึงกิจวัตรประจำวัน เพื่อรายงานกับทีมพยาบาลของ Health at Home และให้ญาติของคนไข้ได้ ทราบอาการของคนไข้ได้ตลอดเวลาครับ

สำหรับ Section ในแอปพลิเคชั่นนี้ มี 2 ส่วนหลักๆ ได้ที่ Create Care plan คือการออกแนวทางการกำหนดการดูแล ว่าในแต่ละวันควรมีกิจกรรมอะไรบ้าง เพื่อให้ทางครอบครัว และผู้ดูแลมีความเข้าใจที่ตรงกัน เพราะที่เป็นทราบกันว่าหลายครั้งขอบเขตงานไม่ชัดเจน ทำให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความไม่พอใจระหว่างกัน เช่น ครอบครัวคิดว่าผู้ดูแลควรทำสิ่งนี้ ส่วนผู้ดูแลก็ไม่รู้ว่าควรทำอะไร หรือภาวะโรคบางโรคต้องมีแนวทางการดูแลเฉพาะแบบ เช่น ในกรณีผู้ป่วยติดเตียงต้องมีการพลิกตัวทุก 2 ชั่วโมง, คนไข้ Parkinson อาจมีการทานยาที่ปรับเปลี่ยนตามแพทย์สั่งเป็นต้น

 

2.Create Personal Health record ได้แก่การรวบรวมข้อมูลคนไข้ เพื่อนำมาสรุปให้เห็นภาพรวม หรือ นำมาวิเคราะห์สำหรับแพทย์ที่สามารถดูข้อมูลเห็นภาพรวมของผู้ป่วย ช่วยในการวางแผนการรักษา หรือปรับยา โดยมีการตั้งค่า Alert ถ้าข้อมูลอยู่ในช่วงที่ผิดปกติ เพื่อเป็นการ early detection ก็สามารถดู Performance ของการทำงานของผู้ดูแล ผ่านทางข้อมูลที่ได้รับแทนการจดใส่สมุดซึ่งเป็นรูปแบบเดิม”
Health at Home Caretool app จึงเปรียบเสมือนสนามแม่เหล็กผืนใหม่ที่ใช้ประกอบการดูแลคนไข้ โดยทำหน้าที่ดึงดูดความห่วงใยให้เชื่อมโยงด้วยการแสดงผลบันทึกข้อมูลสุขภาพของคนไข้ได้อย่างง่ายดาย เพราะเพียงแค่คุณเปิดแอปพลิเคชั่นความรู้สึกเป็นห่วงคนที่คุณรักขณะไม่มีโอกาสได้ดูแลอย่างใกล้ชิดก็เบาบางลงทันที

 

Story นิชาภา โตยิ่งเจริญ
Photography ฝ่ายภาพประชาสัมพันธ์
Service Health at Home โทร. 02 080 3936

 

Facebook Comments
By Oom, 28/12/2017
Leave a Reply
Change language:
Instagram API currently not available.
Instagram API currently not available.