Back to home
SPOTLIGHT, VIP Talk

ลด แลก แจก แถม ของขวัญปีใหม่จากใจการเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติ (กคช.)ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มอบของขวัญปีใหม่ให้คนไทย ผ่านรูปแบบกิจกรรม 9 ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ พม. เพื่อส่งความสุขให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ โดยการเคหะแห่งชาติเปิดแคมเปญ   ลด แลก แจก แถม เป็นของขวัญจากใจต้อนรับปี 2561

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เผยว่า จากการที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้หน่วยงานภายใต้สังกัด คัดเลือกกิจกรรมพิเศษเข้าร่วมโครงการ 9 ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ “พม.” เพื่อมอบให้กับประชาชน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานในสังกัด ในส่วนของการเคหะแห่งชาติได้สนองตอบนโยบาย ด้วยกิจกรรม “ลด แลก แจก แถม” เพื่อมอบความสุขให้กับประชาชนในเทศกาลปีใหม่

สำหรับของขวัญปีใหม่ 2561 ชิ้นแรกที่การเคหะแห่งชาติมอบให้คนไทยก็คือการ “ลด” ดอกเบี้ย (เฉพาะเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2561) ให้กับลูกค้าใหม่ที่เช่าซื้อที่อยู่อาศัยกับการเคหะแห่งชาติ โดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 6.5% ส่วนลูกค้าเก่าที่ค้างชำระหนี้ค่าเช่า และค่าเช่าซื้อ จะได้รับส่วนลดค่าปรับ 80%

ชิ้นที่สองคือแลก บ้านแลกบ้าน (เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป) โดยมีเงื่อนไขว่าคนไทยที่มีโอกาสได้รับของขวัญชิ้นนี้จะต้องเป็นลูกค้าที่มีสัญญาจอง/สัญญาจะซื้อจะขายกับการเคหะแห่งชาติ ในโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง หรือลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติ และส่งมอบโครงการแล้ว ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการขยายครอบครัว รวมถึงลูกค้าที่ต้องการย้ายถิ่นฐาน

และของขวัญกล่องสุดท้ายได้แก่ แถม การเคหะฯ ได้แถมเป็นพิเศษ เฉพาะลูกค้าของการเคหะแห่งชาติ (ตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2561) สำหรับลูกค้าใหม่ที่ซื้อโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ จะไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ในทุกโครงการ พร้อมรับของที่ระลึกจากการเคหะแห่งชาติ รวมทั้งแถมฟรี C Internet อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 30/10 Mbps. พร้อมรับชม TV และความบันเทิงอื่นๆ ผ่านบริการ C nema ระยะเวลา 3 เดือน (ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด)

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1615 ในวันและเวลาทำการ

 

Story : โชคชัย บุญส่ง

Photographer : อรรถพงศ์ สมวงค์

 

Facebook Comments
By Oom, 26/12/2017
Leave a Reply
Change language:
Instagram API currently not available.
Instagram API currently not available.