Back to home
Eco, OTHERS

Stylish Convention Hotel โรงแรมรักษ์โลก

แม้ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นโรงแรมแนวอีโคตั้งแต่แรกก่อสร้าง แต่โรงแรม Richmond Stylish Convention Hotel ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี ที่สร้างมานานกว่า 23 ปี ก็ไม่ดูดายที่จะแสดงออกเพื่อให้โลก และสิ่งแวดล้อม ต้นไม้ใบหญ้า แม่น้ำลำธาร รู้ว่า รัก

โรงแรมสูง 16 ชั้น จำนวน 455 ห้องแห่งนี้ เริ่มหันมาทบทวนสิ่งที่คิดว่าจะทำ แต่ยังไม่ได้ลงมือทำโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องประหยัดพลังงานอย่างจริงจัง หลังจากประเทศไทยประสบปัญหาน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ.2554 “พอเกิดน้ำท่วมปุบคนไทยลำบากกันทั่วประเทศ พนักงานของเราบ้านจมน้ำกันหมด ตอนนั้นก็เลยมานั่งคิดว่าธรรมชาติคงลงโทษพวกเรา เพราะใช้เขาเยอะเกินไป โดยมองแค่ว่าเราทำธุรกิจ ไม่เคยสนใจว่าต้องดูแลธรรมชาติ” คุณลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ เล่าที่มาของจุดเปลี่ยน

ความสะเทือนใจครั้งนั้นทำให้คุณลักษณ์วรรณคิดว่า ต่อจากนี้จะคิดอย่างเดียวไม่ได้อีกแล้ว เธอจึงเริ่มศึกษาอย่างจริงจัง ก่อนจะมีโอกาสพูดคุยกับคุณบัณฑิต งามวัฒนะศิลป์ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด พร้อมกับลุกขึ้นมาประหยัดพลังงานอย่างจริงจัง โดยเริ่มจากคนเพียง 2 คน คือตัวเธอ และคุณธิดารัตน์ แก้วภิรา ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมฝ่ายอาคารโรงแรมริชมอนด์

“ที่เน้นหลักๆ คือการพัฒนาคนค่ะ ซึ่งแรก ๆ ที่เห็นด้วยมีกันแค่ 2 คน (หัวเราะ) คือผู้บริหารระดับสูงเองเข้าใจเพียงว่าโรงแรมเป็นธุรกิจบริการน้ำต้องไหล ไฟต้องสว่าง แอร์ต้องเย็นฉ่ำจึงต้องเปิด 24 ชั่วโมง ตอนนั้นเรามองหน้ากัน คิดว่าจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดี เลยมาคิดว่าถ้าความคิดของคนไม่ได้ การกระทำจะไม่เกิดขึ้น จึงเริ่มทำให้ผู้บริหารมองเห็นภาพเดียวกันก่อนว่าทำไมเราต้องทำเรื่องพลังงาน ถ้าทำเรื่องพลังงานแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไร จากนั้นจึงปลูกฝังความคิดให้กับพนักงานกว่า 230 คนคะ และโชคดีที่วิกฤติน้ำท่วมหนนั้น ทำให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจเพื่อช่วยโลกของเรากันเต็มกำลัง ตามนโยบายประหยัดพลังงาน ที่ประกาศใช้แบบลองผิดลองถูก เช่นมีการปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้น เพื่อค้นหาจุดที่เหมาะสม พร้อมกับตรวจสอบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟ และเกินความจำเป็น รวมทั้งเชิญอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านพลังงานเข้ามาให้ความรู้”

ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า 6 ปีที่ผู้บริหาร และพนักงานของโรงแรมแห่งนี้ลุกขึ้นมาดูแลโลก และสิ่งแวดล้อม ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิกิจกรรมค้นหาทูตพลังงาน ตัวแทนของแต่ละแผนกที่ก้าวขึ้นมาแสดงความสามารถพิเศษ พร้อมแสดงแนวคิดประหยัดพลังงานให้องค์กร โดยมีการคัดเลือกทูตเบอร์หนึ่งของแต่ละปี “ปัจจุบันเรามีทูตพลังงานในแต่ละแผนก เกือบ 40 คนแล้วค่ะ ผลลัพธ์ของการได้ทูตถือว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างสูง เนื่องจากทูตเป็นเหมือนแอมบาสเดอร์ในการทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์พูดคุยกับเพื่อนร่วมแผนก นับเป็นการสร้างเครือข่ายทางความคิดกับพนักงานคนอื่นๆได้เป็นอย่างดีค่ะ

“นอกจากนี้ก็กิจกรรมประหยัดเพื่อองค์กรผ่านการจัดประกวดนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีการใช้ความคิดในเชิงสร้างสรรค์ในเนื้องานที่พวกเขาทำกันอยู่แล้ว กิจกรรมนี้จะเป็นตัวชูให้พนักงานช่วยกันหาวิธีการทำงานที่ประหยัดพลังงานไปพร้อมๆกับเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการก็สูงขึ้นเป็นการสร้างผลประหยัดให้กับองค์กร พร้อมๆกับรักษาสิ่งแวดล้อมไปในเวลาเดียวกัน เช่นแผนกซักรีดจะทำการคัดแยกประเภท และน้ำหนักของผ้า ซึ่งผ้าแต่ละชนิดใช้เวลาในการซักไม่เท่ากัน ทำให้สะดวกต่อการซัก และได้ประสิทธิภาพในการผลิตผ้าที่สะอาดมาส่งให้แผนกแม่บ้านได้รวดเร็วขึ้น การลดเวลาลง นั่นหมายถึงการประหยัดพลังงาน ขณะที่ส่วนฝ่ายครัว มีการผลิตน้ำ EM จากเปลือกสับปะรดใช้เป็นน้ำยาอเนกประสงค์ แทนน้ำยาเคมีในการขัดล้างห้องครัว รวมถึงมีการลดการใช้กระดาษเอกสารที่ไม่จำเป็น โดยหันใช้เทคโนโลยีรองรับกระบวนการทำงาน จัดทำธนาคารขยะ และจัดกิจกรรมปลูกป่าเป็นต้น”
คุณลักษณ์วรรณบอกว่า การลุกขึ้นมาประหยัดพลังงาน ไม่เพียงเป็นการเปิดโอกาสให้ธุรกิจโรงแรมที่ทำช่วยดูแลโลก และสิ่งแวดล้อมเท่านั้น หากยังช่วยลดต้นทุนมหาศาลอีกด้วย “ก่อนประหยัดพลังงานเราจ่ายค่าไฟต่อเดือน 3 ล้านบาทโดยประมาณ ปัจจุบันเราจ่ายค่าไฟเดือนละล้านต้นๆ คือเป้าในการลดค่าดัชนีการใช้พลังงานที่ตั้งไว้เมื่อ 6 ปีที่แล้วอยู่ที่ 25 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับฐานที่เราเก็บข้อมูลทางสถิติ(2553) ปัจจุบันเราสามารถลดได้ 60 เปอร์เซ็นต์ ตัวเลขพลังงานที่ลดลงทั้งหมดเกี่ยวเนื่องกับ3 ส่วน คือ Hardware, Software และ People were ซึ่งก็คือเรื่องประสิทธิภาพของเครื่องจักร การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนค่ะ

Facebook Comments
By Oom, 22/12/2017
Leave a Reply
Change language:
Instagram API currently not available.
Instagram API currently not available.