Back to home
GARDEN, Living Garden

As Long As “รักษา” ให้นานเท่านาน

 

“หากการสร้างสวนที่สวยงามว่ายากแล้ว แต่การรักษาให้สวนคงสภาพความสวยงามเป็นสิ่งที่ยากกว่า”

 

Garden Mix ฉบับนี้ ขอนำเสนอการดูแลรักษาสวนแนวตั้งให้สามารถยืดอายุความสวยงามให้นานนั้น สิ่งแรกคงต้องเริ่มจากการเลือกพรรณไม้ที่เลี้ยงง่าย และเหมาะสมกับสภาพอากาศของส่วนนั้นๆอาทิ สวนบริเวณนอกอาคารควรที่จะเลือกพืชที่ชอบแดดจัด หรือทนต่อสภาพอากาศ แดด ฝน และลมได้ดี อย่างแพงพวย สร้อยไก่ ชวนชม บลูฮาวาย สวนภายในอาคารควรใช้พืชที่ไม่ต้องการแสงแดด ชอบอยู่ในที่ร่มอย่าง เคราฤษี ฟิโล เงินไหลมา ทองไหลมา เฟิร์น สับปะรดสี ผีเสื้อราตรี พรมกำมะหยี่ และพลูตระกูลต่างๆ เพราะพืชเหล่านี้ต้องการแสงน้อยๆ ซึ่งจะช่วยยืดอายุความสวยงามได้นานยิ่งขึ้น

โครงสร้างวัสดุภาชนะในการรองรับพืชเป็นส่วนสำคัญลำดับต้นๆ ด้วยยุคสมัยที่หมุนเร็ว เทคโนโลยีทางด้านการจัดสวนแนวตั้งได้พัฒนาก้าวทันยุคทั้งระบบน้ำ กระถาง รางใส่ต้นไม้ มีการพัฒนาให้เหมาะสำหรับสวนแนวตั้งมากขึ้น รวมถึงระบบการเลี้ยงอาหารพืช ทางสายสารอาหารที่ เรียกว่า “ NutriBoard.NF”  ดีไซน์สวนจะสวยได้ต้องใช้การออกแบบที่ดีทั้งในเรื่อง การวางตำแหน่ง ระยะ สเปซ เลเยอร์ เพื่อเป็นองค์ประกอบในการจัดลำดับชนิดไม้ให้ลดหลั่นซึ่งช่วยสร้างมิติให้กับสวนแนวตั้งได้ดีเช่นกัน

Story       : กานต์ ทองปอน

Photographer : ฝ่ายภาพ Life and home

 

Facebook Comments
By Oom, 20/12/2017
Leave a Reply
Change language:
Instagram API currently not available.
Instagram API currently not available.