Back to home
GARDEN, Plant & Flower

ปาล์มไผ่ Bamboo palm “ฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ ด้วยปาล์มไผ่ใบสีเขียว”

บางครั้ง สถาปัตยกรรมอันแข็งแกร่งหากมีต้นไม้พันธุ์หนึ่งเข้ามาช่วยสร้างความสวยงามให้เกิดขึ้น คงไม่ใช่เรื่องยาก ต้นไม้แต่ละประเภทจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เข้ามาเป็นส่วนประกอบของบ้าน นอกจากจะสร้างความสวยงามแล้ว ยังสามารถทำให้บ้านมีชีวิตชีวายิ่งขึ้นอีกด้วย ใช่เพียงเท่านั้น คอลัมน์ House Plant ขอนำเสนอ “ปาล์มไผ่”

ปาล์มไผ่ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Chamaedorea seifrizii เป็นไม้ประดับที่จัดอยู่ในวงศ์ PALMAE ต้นกำเนิดอยู่ทีประเทศเม็กซิโก และอเมริกาใต้ ลำต้นสูงเพียง 1.5 เมตร ลักษณะใบเรียวแหลมอ่อนช้อย เป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามกันเป็นคู่ สีเขียว สามารถนำก้าน และใบมาใช้ในการจัดดอกไม้ ตกแต่งห้อง อีกทั้งพืชชนิดนี้เลี้ยงง่าย ทนทาน ไม่ต้องการแสงแดดมาก ทนต่อแมลงที่สำคัญคือ มีอัตราการคายความชื้นสูงจึงสามารถเพิ่มความสดชื่นในอากาศภายให้บ้าน ไม่ว่าจะเป็นห้องอาหาร หรือห้องทำงานได้อย่างดีเยี่ยม

การขยายพันธุ์โดยแยกหน่อ เพาะเมล็ด เป็นไม้ประดับที่ไม่ต้องการแสงแดดมากต้องการน้ำพอสมควร โดยเฉพาะระยะกำลังเจริญเติบโต สามารถปลูกได้ในที่ร่มรำไร ถ้าปลูกในห้องหรือภายในอาคารควรรดน้ำวันละครั้ง อีกทั้งยังเป็นไม้ประดับที่มีความสามารถสูงในการดูดสารพิษที่ปนเปื้อนในอากาศ โดยเฉพาะสารพิษจำพวก เบนซีน(Benzene) ไตรคลอไรเอททาริน ฟอร์มาดิไฮ จึงสมเหมาะที่จะนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ เพื่อประโยชน์ในการฟอกอากาศให้บริสุทธิ์หากมีไว้ที่บ้านสักหนึ่งต้นคงดีไม่น้อย

Story :  กานต์ ทองปอน

Photographer : อรรถพงศ์ สมวงค์

Place :  บ้านครอบครัว อิสสระ

Facebook Comments
By Oom, 13/12/2017
Leave a Reply
Change language:
Instagram API currently not available.
Instagram API currently not available.