Back to home
GARDEN, Plant & Flower

The story of Marigold เรื่องราวของดาวเรื่อง

 

ดอกไม้ประจำรัชกาลที่ ๙ “สองฟากฝั่งถนนในเมืองหลวงของเดือนตุลาคม …เต็มไปด้วยสีเหลืองอร่ามจากดาวเรือง ที่บานสะพรั่ง ซึ่งเป็นเพียงแค่ดอกไม้เท่านั้น แต่กลับเป็นสัญลักษณ์ที่จะอยู่ในใจ ให้นึกถึงชั่วนิรันดร์” เสด็จสู่ฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงนำเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ เมือปีพ.ศ. ๒๕๑๐และทรงโปรด ให้ม.เกษตรศาสตร์ได้ทดลองปลูก เพื่อขยายสายพันธุ์สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชน ครั้งนั้นทำให้คนไทยสามารถสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพปลูกดาวเรือง ดอกไม้ทรงกลมมน สีเหลืองกลีบดอกเป็นรูปรางน้ำ เรียงตัวยึดแน่นกับฐาน มีลักษณะดอกเป็นช่อกระจุกเดียวมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Tagetes erecta L. ถิ่นกำเนิดจากประเทศเม็กซิโก และทวีปอเมริกาใต้มีการขยายพันธุ์ในทวีปยุโรปทั้งนี้ ชนิดของดาวเรื่องที่นิยมแบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือ ดาวเรืองอเมริกัน, ดาวเรืองฝรั่งเศส, ดาวเรืองพันธุ์ลูกผสม ส่วนสายพันธุ์ที่นิยมปลูกกันในประเทศไทยได้แก่ สายพันธุ์ซอฟเวอร์เรน, สายพันธุ์ทอรีดอร์, สายพันธุ์ดับเบิล อีเกิล และสายพันธุ์ดาวเรืองเกษตรดาวเรืองเป็นดอกไม้ที่พระองค์ท่านทรงโปรด และเนื่องด้วยคุณสมบัติที่มีความแข็งแรง คงทน สามารถเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย สีสวย ปลูกง่าย ประชาชนคนไทยแทบทุกบ้านมักปลูกดาวเรืองโดยมีความเชื่อแบบไทยว่า สีเหลืองอันเรืองรองจากดาวเรื่องนี้ เปรียบเสมือนความร่ำรวย และความเจริญรุ่งเรือง สิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ปวงชนชาวไทยเราต่างรู้ดีว่า ดอกไม้สีเหลืองชนิดนี้เป็นดอกไม้ประจำในหลวงรัชกาลที่ ๙

 

Story : กานต์ ทองปอน

Photographer: อรรพงศ์ สมวงค์

 

Facebook Comments
By Oom, 12/12/2017
Leave a Reply
Change language:
Instagram API currently not available.
Instagram API currently not available.