Back to home
GARDEN

Roof Garden หลังคาสีเขียว

Roof Garden หรือสวนดาดฟ้า คือ พื้นที่สีเขียวที่ถูกจัดอยู่บริเวณด้านบนอาคาร

ซึ่งมักถูกหยิบมาใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น อาจใช้เพื่อเพิ่มความสวยงามของตัวอาคาร การปรับอุณหภูมิตัวบ้าน การซับน้ำฝนก่อนระบายลงท่อระบายน้ำ หรือการจัดสรรพื้นที่สำหรับพืชผักสวนครัว หรือพื้นที่นั่งเล่น

ในอดีตกาลสวนประเภทดังกล่าว พบในอารยธรรมเมโสโปเตเมียซึ่งมีความเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง (ปัจจุบันคือดินแดนส่วนใหญ่ของประเทศอิรัก) ซึ่งเป็นผืนดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก แต่มีอากาศที่ร้อน สวนดาดฟ้าถูกพบที่แรกที่ The Ancient Ziggurats of Mesopotamia (4,000 – 600 BC.) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในยุคนั้น โดยมีการเล่นระดับระหว่างไม้ยืนต้น และพุ่มไม้เพื่อสร้างร่มเงาบริเวณชั้นบนของสิ่งก่อสร้าง

ปัจจุบันสวนดาดฟ้าเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น แต่อาจถูกหยิบมาใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไป โดยทั่วไปการจัดสวนดาดฟ้าถูกแบ่งเป็นสองรูปแบบ คือ การปลูกใส่กระถาง และการปลูกลงแปลง โดยกำหนดธีมขึ้นมาเพื่อเลือกสรรค์วัสดุที่เหมาะสม โดยต้องคำนึงถึงเรื่องลมที่มีความแรงกว่าพื้นดินด้วย โดยการปลูกในกระถางจะง่ายต่อการดูแล แต่หากปลูกลงแปลงก็จะได้สวนที่สวยงาม ดูเป็นธรรมชาติ โดยชนิดของพรรณไม้สามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น พืชสวนครัว ไม้ดอก หรือไม้ยืนต้น ที่สำคัญคือไม่ควรเลือกพันธุ์ไม้ที่สูงใหญ่จนเกินไปเพื่อป้องกันรากที่อาจสร้างความเสียหายแก่ตัวอาคาร

 

Story : นิชาภา โตยิ่งเจริญ

Photo : Pinterest

 

Facebook Comments
By Oom, 12/12/2017
Leave a Reply
Change language:
Instagram API currently not available.
Instagram API currently not available.