Back to home
IDEAS FOR HOME, OTHERS

Performance of Light ภาษาสัมพันธ์

หากพูดถึงงาน ปาร์ตี้ มีปัจจัยหลากหลายรูปแบบสำหรับการสร้างสรรค์พื้นที่ เพื่อเนรมิตให้เป็น “ปาร์ตี้”

หนึ่งสิ่งที่ย้ำชัดว่า สิ่งที่งานปาร์ตี้ควรมี คือ แสง สี และบรรยากาศที่จะสร้างให้ผู้ที่เข้าร่วมงานมีการเคลื่อนไหวไปกับท่วงทำนองจังหวะของดนตรี หรือแสงก็ตาม “ปาร์ตี้ คือการที่มนุษย์ได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ เพื่อพบปะสังสรรค์ซึ่งมีมาอย่างยาวนานเสมือนเป็นการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งที่สะท้อนถึงตัวตน และรสนิยม”

การใช้แสงไฟในงานปาร์ตี้ นับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญพอๆ กับการตกแต่งภายใน และภายนอกของบ้านสามารถ สร้างสรรค์ให้พื้นที่สวยงามตามอารมณ์ความต้องการ ด้วยระดับแสงที่ต่างกันนั่นทำให้การจัดแสงไฟไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว แต่มักขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ หรือเป็นไปตามฟังก์ชั่นการใช้งาน

3 องค์ประกอบสำคัญในการจัดแสงที่ Mr. Martin Klaasen Designer Lighting ผู้มากประสบการณ์บอกว่า “เป็นหัวใจหลัก” ของงานปาร์ตี้ คือ

  1. Light (แสง) สิ่งกำเนิดที่เกิดจาก สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นการประดิษฐ์แหล่งกำเนิดแสงขึ้นมา เพื่อชดเชยแสงธรรมชาติที่ดับลงของช่วงเวลากลางคืน เพื่อให้มนุษย์ได้สามารถมองเห็นถึงสิ่งต่างๆ บนโลกใบนี้ ด้วยยุคสมัยของปี 2017 แสงมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากใช่แค่การดำรงอยู่ แตกออกเป็นรูปแบบอื่นๆ เช่น การใช้แสงสำหรับการจัดงาน “ปาร์ตี้” มากยิ่งขึ้นที่นิยมกันอย่างแผ่หลาย คือ LED ซึ่งหลากหลายฟังก์ชั่นให้เราได้เลือกใช้ให้เหมาะสำหรับงานเทศกาลต่างๆ
  2. Environment (สิ่งแวดล้อม) ทั้งสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น คือ สิ่งที่เข้ามารองรับการขับเคลื่อนของแสง เช่น บ้าน สวน สระว่ายน้ำสิ่งแวดล้อมนี้เราสามารถหยิบยืมมาใช้เป็นตัวช่วยในการกำหนดขอบเขตของการจัดงานสังสรรค์ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่า อยากจัด ปาร์ตี้ ไปในทิศทางใดให้ออกมาในรูปแบบไหน ก็สามารถสร้างสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นได้
  3. People (คน) เรียกได้ว่ากระบวนการสุดท้ายที่จะทำให้งาน ปาร์ตี้ ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดด้วย กริยา ท่าทาง การแต่งตัวรวมทั้ง Mood & Tone และการปฏิสัมพันธ์ของคนในงาน

Architectural Lighting for Parties & Events

การสร้างสีด้วยแสงเพื่อใช้ในการเน้นธีมของงาน ปาร์ตี้ แสง และความสว่างสามารถทำได้มากกว่าการเน้นอาหาร

หรือความบันเทิง ขณะที่พื้นผิวของตัวอาคาร สถานที่ เป็นส่วนรองรับแสงเหล่านั้น ทำให้ระดับความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในงานปาร์ตี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆด้วยซึ่งปาร์ตี้มักเกิดขึ้นบริเวณสถานที่ทางประวัติศาสตร์ เช่น พิพิธภัณฑ์ คฤหาสน์(บ้าน)

 

Outdoor Lighting for Parties & Events

ปาร์ตี้กลางแจ้งแน่นอนว่าแสงที่ใช้ส่วนใหญ่ได้จากแสงของธรรมชาติ ถ้าหากดวงอาทิตย์ให้ความร่วมมือ แสงสว่างระหว่างวันวาดความสำคัญไปยังงานปาร์ตี้แบบกลางแจ้งที่มีทั้ง ต้นไม้ ตัวอาคารบ้าน สระว่ายน้ำ บ่อน้ำพุ หรือแม้กระทั่งภูมิทัศน์กลางแจ้งอื่นๆ สงเสริมความสง่างาม และความประทับใจในงานปาร์ตี้ ทั้งนี้ควรคำนึงถึงก็คืออุปกรณ์บางส่วนที่ช่วยสงเสริมพื้นที่ และผู้คนที่ร่วมงานนั้นเอง

3 Secrets Party in House

นักออกแบบ แสง อันดับสองของโลกบอกความลับ การจัดแสงไฟสำหรับงาน ”ปาร์ตี้” 3 ข้อนี้ที่คุณต้องทำคือ

  1. การควบคุมแสงทั้ง กลางวัน-กลางคืน สำหรับรองรับกิจกรรมต่างๆ ขึ้นอยู่กับอารมณ์ และงานเลี้ยงที่จะเกิดขึ้น หากเป็นห้องรับประทานอาหารสำหรับครอบครัวแสงก็ควรที่จะไม่ทึบหรือสว่างจนเกินไป อย่างน้อยควรเห็นสีหน้า รวมทั้งกิริยาท่าทางของบุคคล
  2. ขนาดและการติดตั้ง ข้อผิดพลาดส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในเรื่องของสัดส่วน เช่น โคมไฟที่ใหญ่เกินสัดส่วนห้องหรือบริเวณนั้นๆ ควรหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้พื้นที่เหล่านั้นคับแคบจนเกินไป
  3. การเลือกใช้สีภายในห้องมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับแสง เพราะต่อเมื่อที่สีผนังมืดเกินไป ไฟกี่ดวงก็ไม่สามารถสร้างให้ห้องนั้นสว่างขึ้นได้ แต่การแก้ปัญหาโดยการทาสีน้ำตาลอ่อนทับที่มืดเดิม จะช่วยให้ความสว่างเกิดขึ้น “เพื่อให้ได้สัมพันธ์ในวันปาร์ตี้เป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ”

หลังจากได้รับการออกแบบแสงสว่างล่าสุดจาก Agora แสงสว่างแห่งประเทศเซี่ยงไฮ้แล้ว illumni ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Martin Klaasen จาก Klaasen Lighting Design และสมาชิกผู้บริหารของสมาคมผู้ออกแบบแสงสว่างของประเทศจีนเพื่อหาว่าได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการ

 

Story : กองบรรณาธิการ

Photographer : ฝ่ายภาพ Life and Home

Host : Mr.Martin Klaasen Designer lighting

 

Facebook Comments
By Oom, 12/12/2017
Leave a Reply
Change language:
Instagram API currently not available.
Instagram API currently not available.