Back to home
OTHERS, Somewhere

Doi Tung Lodge คุณค่าความสง่างามที่เรียบง่าย

ที่พักแสนเรียบง่ายที่เผยโอกาสให้สัมผัสวิวทิวเขาโอบล้อมรอบตัว แวดล้อมด้วยห้องเรียนธรรมชาติสู่การเรียนรู้กระบวนการพัฒนาดอยตุง

 

“ฉันจะปลูกป่าบนดอยตุง” พระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งเมื่อเสด็จมาทอดพระเนตรบริเวณดอยตุง ลอดจ์ ซึ่งในอดีตบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของหน่วยอนุรักษ์ต้นน้ำ 31

นับเป็นจุดเริ่มต้นครั้งยิ่งใหญ่ของทั้งโครงการพัฒนาดอยตุงฯ และ ‘ดอยตุง ลอดจ์ จากเดิมมีชื่อว่าบ้านต้นน้ำ 31 บ้านพักของข้าราชบริพารที่ติดตามขบวนเสด็จฯ และพนักงานดอยตุง ในปี พ.ศ. 2538 ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล ราชเลขานุการในพระองค์ จึงกราบบังคมทูลขอพระราชทานอนุญาต สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงสานงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ต่อจากสมเด็จย่า เปลี่ยนบ้านพักให้เป็นที่พักแก่นักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาท่องเที่ยวหรือพักผ่อนชมธรรมชาติบนดอยตุง โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้มีงานทำมีรายได้

นอกจากกระบวนการพัฒนาพื้นที่ดอยตุง อีกหนึ่งมุมที่สะท้อนผ่าน ‘ดอยตุง ลอดจ์’ คือความซาบซึ้งในเยื่อใยความสัมพันธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ลูกที่ทรงงานหนักแต่ไม่เคยละเว้นการเสด็จฯ มาเยี่ยมเยียนผู้เป็นแม่ที่ทรงงานมายาวนาน อีกทั้งยังมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน “ลูกเรียนจากแม่ แม่เรียนจากลูก” สมเด็จย่าทรงเป็นผู้อภิบาลอบรม เลี้ยงดูสอนพระองค์ท่านในฐานะพระราชมารดา และในหลวงรัชกาลที่ 9 ในฐานะพระราชโอรสก็ทรงเรียนรู้ทุกอย่างจากสมเด็จย่า สมเด็จย่าก็ทรงเรียนรู้เรื่องการพัฒนาเมื่อทรงงานที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จากพระองค์รัชกาลที่ ๙ เช่นเดียวกัน

‘ดอยตุง ลอดจ์’ จึงเป็นอีกหนึ่งที่พักที่คงไว้ซึ่งความสง่างามที่สัมผัสได้ด้วยทั้งกายและใจ พร้อมกับกิจกรรมการพักผ่อนแบบเรียบง่ายที่แฝงแนวคิดของการอนุรักษ์ธรรมชาติ และความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมของสมเด็จย่า ทำให้เป็นที่พักที่ไม่มีสระว่ายน้ำเหมือนที่พักอื่นเพราะถือเป็นการทำลายป่า การปล่อยให้กาย และใจตอบรับความเงียบสงบ และความสวยงามของธรรมชาติอย่างเต็มอิ่มคือการพักผ่อนในแบบดอยตุง ลอดจ์ที่แท้จริง

อาคารห้องพักถูกตกแต่งอย่างเรียบง่ายเพื่อให้เห็นความโดดเด่นของธรรมชาติ โดยแบ่งออกเป็น 2 อาคาร ในส่วนแรกเป็นอาคารแบบ Garden View ซึ่งสามารถมองเห็นสวนไม้ดอกบานสะพรั่งสีสันสดใสได้จากระเบียงห้องพัก โดยชนิดของพรรณไม้นั้นจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามฤดูกาล อีกหนึ่งส่วนเป็นอาคารแบบ Mountain View ที่ทำให้การพักผ่อนสมบูรณ์แบบตั้งแต่การตื่นนอนเสมือนเราอยู่ท่ามกลางหุบเขาแสนอันสงบเงียบจากระเบียงห้อง

นับเป็นคุณค่าแห่งความงามเบื้องลึกที่แฝงองค์ความรู้ และกระบวนการพัฒนา ที่สะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างสมเด็จย่าและในหลวงรัชกาลที่ ๙ ความสง่างามแต่เรียบง่ายของอาคาร ผสมผสานกับบรรยากาศอันเงียบสงบของป่าเขา นับว่ามีบทบาทสำคัญในการพักผ่อน ณ ดอยตุง ลอดจ์

 

 

Story : นิชาภา โตยิ่งเจริญ
Photography : อรรถพงศ์ สมวงค์
Place : Doi Tung Lodge อ. แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย โทร. 053 767 015

 

Facebook Comments
By Oom, 07/12/2017
Leave a Reply
Change language:
Instagram API currently not available.
Instagram API currently not available.