Back to home
GARDEN, Gardenista

สีดำและเส้นตรง black and line

มีคำกล่าวหนึ่งของ Piet Mondrian ศิลปินและนักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ ซึ่งให้เหตุผลที่ชอบใช้สีดำและเส้นตรงเข้ามาใช้ในงานของเขาว่า “เส้นตรงและสีดำแบ่งสิ่งสองสิ่งให้สมดุลกันได้” ซึ่งเขาจำกัดองค์ประกอบศิลป์ในงานของตนเองให้เหลือเพียงเส้นตรงในแนวตั้ง-แนวนอนเท่านั้นและค้นพบว่าสีขาว ดำ และสีเทา สามารถนำไปผสมผสานและเข้ากับสิ่งต่างๆได้ ซึ่งต่อมารูปแบบงานศิลปะของเขาก็ถูกนักออกแบบและสถาปนิกนำมาใช้ในงานออกแบบโครงสร้างและอาคารต่างๆ มากขึ้นซึ่งก็ไม่ต่างจากงาน Hand scape ของสวนสไตล์โมเดิร์นในปัจจุบัน ที่นำสีดำเข้ามาใช้ในการดีไซน์เพื่อให้ชูโครงสร้างหรือเป็นพื้นหลังของโทนสีอื่นๆ และในสวนที่มีพื้นที่แคบหรือจำกัดการใช้เส้นตรงในแนวตั้ง-แนวนอนก็สามารถช่วยทำให้สวนดูกว้างดูไม่อึดอัดอีกด้วย

เช่นเดียวกับสวนนี้ออกแบบโดยคุณยุ้ย ศิริเมศร์ จิระโพธิสิทธิ์ จากสวนสบายดีไซน์ ที่นำสีดำและเส้นตรงมาใช้เป็นหลักในการออกแบบ ดีไซน์ให้เข้ากับตัวอาคารที่เป็นรูปแบบโมเดิร์น ทั้งนี้ยังใช้เส้นตรงและแนวนอนในการช่วยให้กว้างดูไม่อึดอัด ใช้ไม้เข้ามาผสมผสานดูอบอุ่นและไม่ดิบจนเกินไป ในส่วนของพรรณไม้เลือกใช้เป็นไม้ใบที่มีฟอร์มที่สวยงามไม่บดบังตัวอาคาร ทั้งยังสามารถตัดแต่งบังคับรูปทรงที่ให้ดูเป็นระเบียบแก่เจ้าของบ้านอีกด้วย

Story: พิมพ์ชนก เกตุนวม
Photographer: ชยพล ปาระชาติ
Garden designer: คุณศิริเมศร์ จิระโพธิสิทธิ์ สวนสบายดีไซน์ โทร. 08-1722-4665

Facebook Comments
By Oom, 08/09/2017
Leave a Reply
Change language:
Instagram API currently not available.
Instagram API currently not available.