Back to home
SPOTLIGHT, VIP Talk

3 มิติ 2 บูรณาการ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย  ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

“คำว่าบ้าน สำหรับผมไม่ได้มีความหมายเฉพาะเชิงกายภาพเท่านั้น ต้องประกอบไปด้วย 3 มิติสำคัญได้แก่ มิติของการอยู่อาศัย มิติด้านชุมชน และมิติด้านเศรษฐกิจ”

หากนับจากวันที่เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (29 พฤศจิกายน 2559) จนถึงวันนี้ เหลือเวลาอีก 59 วัน ที่ ดร.ธัชพล กาญจนกูล นำประสบการณ์ที่มีทั้งหมดมาปรับโฉมหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การบริหารงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนและเมือง เพื่อความมั่นคงทาง เศรษฐกิจ สังคม ครบขวบปีพอดี

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้ว่าการการเคหะฯคนที่ 18 มีกลยุทธ์นำการเคหะแห่งชาติเข้าสู่ยุคใหม่อย่างไร 3 มิติ 2 บูรณาการยกระดับคุณภาพชีวิคนไทยแค่ไหน ทิศทางการเคหะแห่งชาติต่อจากนี้เป็นอย่างไร คำว่า “บ้าน” ในความหมายของผู้ว่า ฯ เป็นอย่างไร www.Lifeandhomemag.com มีคำตอบ

“คำว่าบ้าน สำหรับผมไม่ได้มีความหมายเฉพาะเชิงกายภาพเท่านั้นนะครับ เพราะบ้านที่ดีต้องประกอบไปด้วย 3 มิติสำคัญๆ ได้แก่ 1.มิติของการอยู่อาศัย หมายถึงที่พักพิงของผู้อยู่อาศัยที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน ทั้งรูปแบบ ขนาดพื้นที่ และสิ่งแวดล้อม

“ที่ผ่านมาการเคหะฯ ได้สร้างบ้านให้ผู้อยู่อาศัยอยู่แล้ว แต่เราเพิ่มเติมการเห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันให้มากขึ้น เพื่อให้คำว่าบ้านสมบูรณ์มากขึ้น การเคหะฯยุคใหม่จึงต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยครับ จะเห็นได้ว่าเรามีการปรับปรุงชุมชนทั้งหมด 680 ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

โดยตั้งเป้าหมายว่าจะต้องปรับปรุงชุมชนให้ได้ 100 ชุมชนต่อปี ซึ่งปัจจุบันทำไปแล้วกว่า 92 ชุมชน ตรงนี้เราปรับปรุงทั้งที่อยู่อาศัย และรูปแบบการบริหารงานในชุมชนด้วยครับ” ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เผยมิติแรกของคำว่าบ้านให้ฟัง พร้อมกับบอกว่า

“สำหรับมิติที่ 2 เป็นมิติด้านชุมชน คือช่วยพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โดยเปิดโอกาสให้คนในชุมชนทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดระเบียบให้เหมาะสมกับชุมชนที่พวกเขาอยู่อาศัยได้ เช่น ชุมชนบ่อนไก่ และดินแดง สองชุมชนนี้เราได้เข้าไปสร้างระบบในการจัดการชุมชนให้โดยกำหนดให้มีการส่งตัวแทนชุมชน ในรูปแบบคณะกรรมการร่วมกันช่วยกันดูแลชุมชน

 

 

“ส่วนมิติที่ 3 คือมิติด้านเศรษฐกิจ นอกจากช่วยพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นแล้ว การเคหะฯ มุ่งสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมทั้งทำให้ชาวชุมชนซื้อสินค้าในราคาที่ถูกด้วย โดยเราได้ดำเนินโครงการตลาดเคหะประชารัฐ ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์  พร้อมมีแผนที่จะปรับปรุงพื้นที่ค้าขายภายในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ให้มีระเบียบ และระบบมากยิ่งขึ้น อาทิ มีสินค้าจากกระทรวงพาณิชย์ และชุมชนอื่นๆมาจัดจำหน่ายภายในชุมชนการเคหะแห่งชาติ”

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเล่าถึงจุดเริ่มต้นของไอเดียว่า เกิดจากการที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งมาทำเรื่องตลาดเคหะประชารัฐ ซึ่งผู้ว่าฯมองว่าสามารถทำร่วมกันได้ เพราะว่าองค์ประกอบสำคัญๆที่โครงการตลาดเคหะประชารัฐต้องการ การเคหะฯมีเกือบครบแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่ หรือผู้ซื้อผู้ขาย ส่วนที่การเคหะฯขาด แต่กระทรวงพาณิชย์มี และได้ทำอยู่ก่อนแล้วก็คือ จำนวนสินค้าที่หลากหลาย และการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งที่คนไทยทั้งประเทศคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีก็คือ สินค้าธงฟ้า ซึ่งสัญจรจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกกว่าท้องตลาด 15 – 20 บาททั่วประเทศ

 

“ตรงนี้ผมมองว่าหากร่วมกันได้โอกาสที่จะเกิดการบูรณาการกับภาคเอกชนที่ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคก็มีความเป็นไปได้สูงขึ้น นั่นหมายความว่าประชาชนจะมีโอกาสเลือกซื้อสินค้าราคาถูก และมีคุณภาพด้วยครับ นับเป็นโปรเจ็กต์ใหญ่ของกระทรวงพาณิชย์เลยทีเดียว สิ่งที่การเคหะฯจะได้รับกลับมาก็คือโครงการนี้จะช่วยทำให้ชาวบ้านมีงานทำครบในทุกมิติที่ต้องการ ชุมชนอยู่อย่างมีความสุข และมีอนาคตครับ

“ทั้งนี้เราเริ่มจาก 4 โครงการนำร่องจาก 680 ชุมชน ที่ผมพูดถึงโดยเริ่มที่กรุงเทพฯ ห้วยขวาง ดินแดง บ่อนไก่ คลองจั่น ก่อนจะขยายไปตามหัวเมืองใหญ่ๆ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ อุดรธานี สงขลา ภายใต้การบูรณาการระหว่างกระทรวงพาณิชย์  และการเคหะฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งหมดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนไทย ทุกเพศวัยให้มีที่อยู่อาศัยในราคาที่ถูกเหมาะสมกับฐานะ และสภาพเศรษฐกิจ

“ส่วนนโยบายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และผู้สูงอายุนั้น การเคหะฯ แบ่งออกเป็นระยะๆตามความเร่งด่วน เช่นเราได้อนุมัติโครงการให้กับผู้มีรายได้น้อยไปกว่าหมื่นหน่วย โดยตั้งราคาค่าเช่าที่ 1,400 – 2,400 บาทเท่านั้น สำหรับผู้สูงอายุ การเคหะฯได้เจรจากับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แล้ว ที่เริ่มเห็นเป็นรูปธรรม ก็คือโครงการท่าตำหนัก จังหวัดนครปฐม ซึ่งเราเหมาให้กับผู้สูงอายุประมาณ 8 ตึก พร้อมกับประสานธนาคารเพื่อขออัตราดอกเบี้ยพิเศษด้วยครับ”

การเคหะฯ ยุคใหม่จึงไม่ได้สร้างแค่บ้าน แต่สร้างสุข และสร้างอนาคตให้คนไทยทุกคนไปพร้อมๆกันด้วย ติดตามข่าวสารการเคหะที่ www.nha.co.th โทร.call center 1615

 

Story : โชคชัย บุญส่ง
Photographer : อรรถพงศ์ สมวงค์ และฝ่ายประชาสัมพันธ์การเคหะแห่งชาติ

 

Facebook Comments
By Oom, 03/09/2017
Leave a Reply
Change language:
Instagram API currently not available.
Instagram API currently not available.