Back to home
Designer, SPOTLIGHT

GAYSORN TOWER พื้นที่ปลุกไอเดีย

 

เปิดประสบการณ์การทำงานรูปแบบใหม่ ในโครงการเกษร ทาวเวอร์ (Gaysorn Tower) หนึ่งในโครงการระดับลักซัวรี่ ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่านราชประสงค์ ของบริษัทเกษร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดดเด่นด้วยการออกแบบงานสถาปัตยกรรมทั้งภายในและภายนอกอาคารอันทันสมัย รวมถึงสร้างบรรยากาศที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำงาน ภายใต้แนวคิด “Work-Live-Play-Grow”

สำหรับโครงการได้จัดสรรพื้นที่ใช้สอยขนาดต่างๆ เพื่อรองรับธุรกิจหลากหลายประเภทตั้งแต่ 120 ตารางเมตร จนถึง 1,800 ตารางเมตร โดยออกแบบสำนักงานให้โล่งโปร่งด้วยเพดานสูงถึง 2.95 เมตร ไร้เสากั้นกลางระหว่างพื้นที่ใช้งาน พร้อมทั้งติดตั้งหน้าต่างกระจกใสสะท้อนแสงและกันความร้อนเข้าสู่ภายใน เสมือนเปิดโลกทัศน์ใหม่แห่งการทำงานแบบพาโนรามา ที่สามารถชมวิวเมืองกว้างไกลและใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ นอกจากจะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าแล้ว ยังสร้างบรรยากาศในที่ทำงานให้ดูผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี

จุดเด่นของโครงการจะเน้นการจัดสรรพื้นที่เช่าและสิ่งอำนวยความสะดวก ให้ความสำคัญระหว่างการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ชีวิตอย่างสมดุล โดยเฉพาะการจัดพื้นที่ทำงานให้รองรับพนักงานได้มากขึ้น แต่ใช้พื้นที่น้อยลงหรือเท่าเดิม เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนทำงานยุคใหม่อย่างครบครัน

Story จันทพิมพ์ ศุกรสุต
Photographer อรรถพงศ์ สมวงค์
Place อาคารเกษร ทาวเวอร์ ถ.ราชประสงค์ โทร. 089-495-6551

 

Facebook Comments
By Oom, 10/08/2017
Leave a Reply
Change language:
Instagram API currently not available.
Instagram API currently not available.