Back to home
Eco, Material, OTHERS

Everything has a story เพิ่มมูลค่าด้วยสองมือ

 

ผู้เขียนเชื่อมาเสมอค่ะว่าดีไซเนอร์มักจะหาแรงบันดาลใจได้จากทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆ ตัว เพราะเพียงแค่การดูสารคดีเกี่ยวกับไม้คอร์กของต่างประเทศ ก็เป็นจุดประกายไอเดียให้กับ คุณพุฒิ พุฒิพงศ์ ทัศนมานะ เจ้าของแบรนด์ THAS ผู้ลงมือศึกษาค้นคว้าคุณสมบัติต่างๆ ของวัสดุ ทดลองผิดและถูกด้วยตนเอง จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ Eco จากไม้คอร์ก ผลิตโดยผ่านวิธีการธรรมชาติและยึดคอนเซ็ปต์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

กว่าจะมาเป็นแบรนด์ THAS นี้ ดีไซเนอร์ต้องใช้ไอเดียจากหลายเรื่องที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกับการออกแบบมาปรุงรวมกัน ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดตามหลักวิทยาศาสตร์ในเรื่องของแรงโน้มถ่วง หรือกฎของนิวตันมาเป็นตัวแปรสำคัญ ในการนำไม้คอร์กที่มีความอ่อนตัวมาบิดดัดให้อยู่ตัวและคงรูป โดยใช้กระบวนการอัพไซเคิล (Upcycle) ซึ่งเป็นคำประสมของคำว่าอัพเกรด (upgrade) รวมกับคำว่า รีไซคลิ่ง (Recycling) เข้ามาข้องเกี่ยวในส่วนของการผลิต คุณพุฒิอธิบายว่า “จุดเด่นของแบรนด์เราคือการใช้กระบวนการอัพไซเคิล โดยนำเศษวัสดุเหลือใช้ กลับมาทำเป็นของใช้ใหม่ให้มีมูลค่ามากขึ้น โดยไม่ต้องใช้พลังงานและกระบวนการทางเคมีใดๆ ซึ่งจะแตกต่างจากการรีไซเคิล ที่นำสิ่งที่ไม่สามารถใช้ซ้ำได้แล้วไปเข้ากระบวนการแปรรูปให้เป็นวัตถุดิบ โดยใช้วิธีหลอมรวมกันเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ จึงทำให้คุณภาพหรือมูลค่าของสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ด้อยกว่าของเดิมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้”

เมื่อศึกษารายละเอียดของวัสดุธรรมชาติอย่างไม้คอร์กและกระบวนการอัพไซเคิลอย่างดีแล้ว ดีไซเนอร์จึงคิดต่อยอดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดูน่าสนใจ ด้วยการเติมคุณสมบัติให้กับไม้ชนิดนี้ โดยออกแบบให้เป็นบอร์ดแปะข้อความต่างๆ ซึ่งออกแบบลวดลายโดยสร้างบล็อกพิมพ์ขึ้นมาเองจากนั้นจึงกดพิมพ์ลงไปด้วยมือ แทนการพิมพ์แบบอิงค์เจ็ทเพราะต้องการคงพื้นผิวของเนื้อไม้เอาไว้ และยังช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอีกด้วย เจ้าของแบรนด์กล่าวเสริมว่า “สิ่งหนึ่งที่อยู่ในความคิดผมตลอดการออกแบบและผลิตคือทำอย่างไรก็ได้ให้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ THAS ทุกๆ ชิ้นกระทบกระเทือนต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด”

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ยังเป็นที่สนใจของผู้คนที่มีหัวใจสีเขียวมากมาย การันตีได้จากการรับรองและขึ้นทะเบียน ฉลากอัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ให้ได้รับการยอมรับในระดับโลก ให้กับผลงานชิ้นโบว์แดงโคมไฟรูปทรงฟรีฟอร์ม ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากชุดเดรสแฟชั่น โดยใช้ไม้คอร์กดัดโค้งเป็นเส้นสายเหมือนดั่งด้านหลังของชุดเดรสของผู้หญิงให้คงอยู่ในสภาพที่ต้องการ และนี่คือวิธีค้นหาศักยภาพให้กับวัสดุ โดยเริ่มต้นจากการสังเกตปัญหา และความสงสัยในสิ่งที่ยังไม่เคยมีใครทำว่าจะเป็นไปได้ไหม จนลงมือทดลองออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าและเสน่ห์ในตัวเองภายใต้แบรนด์ THAS

Story : บุษราภรณ์ หวานชอบ

Photographer : กรวิชญ์ ศิริวิวัฒน์

Facebook Comments
By Oom, 13/07/2017
Leave a Reply
Change language:
Instagram API currently not available.
Instagram API currently not available.