Back to home
GARDEN, Living Garden

Caring of Orchid – ใส่ใจให้ “กล้วยไม้”

กล้วยไม้ (Orchid) ถือเป็นไม้ดอกที่ได้รับความนิยมปลูกตามบ้านหรือสวนอีกหนึ่งชนิด เนื่องด้วยสายพันธุ์ที่หลากหลาย รูปดอกและสีสันลวดลายที่สวยน่ามอง และตัวดอกที่อยู่ได้นาน ซึ่งกล้วยไม้จะผลิดอกให้ได้ชมกันนานยิ่งขึ้น หากได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม Garden Care ฉบับนี้ จึงมีเคล็ดลับในการดูแลกล้วยไม้มาฝากคุณผู้อ่านกันค่ะ

– ภาชนะสำหรับปลูก อย่าได้คิดว่าเรื่องนี้ไม่สำคัญเชียว เพราะภาชนะที่เลือกใช้ปลูกมีผลต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ ฉะนั้นควรเลือกภาชนะให้เหมาะกับลักษณะรากกล้วยไม้แต่ละสายพันธุ์ เช่น กระถางดินเผาทรงเตี้ย เหมาะกับกล้วยไม้รากอากาศอย่าง กล้วยไม้แวนด้า กล้วยไม้เข็มกระถางดินเผาทรงสูงเหมาะกับกล้วยไม้รากกึ่งอากาศอย่าง กล้วยไม้คัทลียา กล้วยไม้หวาย เป็นต้น

– วัสดุเสริม วัสดุเสริมที่เพิ่มเติมเข้าไป จะเป็นหน่วยช่วยในการกักเก็บสารอาหาร ความชื้น และปุ๋ยให้กล้วยไม้ รวมถึงช่วยยึดเกาะราก เพื่อให้เติบโตได้อย่างแข็งแรง มีลำต้นตั้งตรงสวยงาม ซึ่งวัสดุเสริมที่นิยมใช้ได้แก่ ออสมันดา กาบมะพร้าว ถ่าน ทรายหยาบและหินเกร็ด และจำพวกเศษอิฐหรือกระถางต้นไม้แตก

– การให้น้ำ ไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดไหน การให้น้ำถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด สำหรับกล้วยไม้นั้น ควรใช้น้ำสะอาดที่มีค่า PH อยู่ที่ 5-6 รดวันละครั้งในยามเช้าที่แดดไม่ร้อนจัด เวลาประมาณ 6.00-9.00 น. โดยส่ายน้ำผ่านไปมาให้ชุ่ม เพื่อให้กระถางและวัสดุเสริมดูดซับน้ำได้เต็มที่ ข้อระวังที่ต้องจำให้ขึ้นใจ คือไม่ควรรดน้ำให้โดนเรือนยอด เพราะน้ำที่ตกค้างอาจทำให้เกิดโรคยอดเน่าได้

– การให้ปุ๋ย นิยมให้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์กับกล้วยไม้ เนื่องจากละลายน้ำได้ดีและมีธาตุอาหารครบตามความต้องการ ซึ่งปุ๋ยมีทั้งหมด 3 แบบ ได้แก่ 1)ปุ๋ยน้ำ มีธาตุอาหารละลายแบบของเหลว เวลาใช้ให้ผสมน้ำตามที่ฉลากข้างบรรจุภัณฑ์ระบุไว้ 2)ปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำ เป็นปุ๋ยที่ผสมธาตุอาหารตามสัดส่วนที่กำหนด เวลาใช้ให้นำมาละลายกับน้ำในปริมาณที่ฉลากข้างบรรจุภัณฑ์ระบุไว้ 3) ปุ๋ยเม็ดละลายช้า มีลักษณะเป็นเม็ดเคลือบที่บรรจุปุ๋ยไว้ภายใน ธาตุอาหารจะค่อยๆ ละลายออกมา จึงทำให้ปุ๋ยชนิดนี้อยู่ได้นานหลายเดือน

Story สิริลักษณ์ สุขสวัสดิ์
Photographer ฝ่ายภาพไลฟ์แอนด์โฮม

Facebook Comments
By Oom, 05/07/2017
Leave a Reply
Change language:
Instagram API currently not available.
Instagram API currently not available.