Back to home
Artist, SPOTLIGHT

Everything Begins Here…In Our Hearts สุขแท้จริงอยู่ที่ใจ

 

ธรรมชาติล้วนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความคิดและความรู้สึกทางจิตใจของมนุษย์ ซึ่งมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเวลา ธรรมชาติเป็นดั่งครูผู้ยิ่งใหญ่ที่คอยสอนและบอกเล่าเรื่องราวของทุกสรรพสิ่งบนโลก คอยชี้แนะและตักเตือน สอนให้รู้จักความงดงาม ความสงบ ความเรียบง่าย ความแปรเปลี่ยนและความเสื่อมสลาย สิ่งเหล่านี้ที่ธรรมชาติได้พร่ำบอก ล้วนสะท้อนให้เห็นว่า ไม่มีสิ่งใดจีรังยั่งยืน ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เมื่อใดที่ค้นพบความหมายที่แท้จริงของธรรมชาติ เมื่อนั้นก็จะค้นพบทางสว่างของจิตใจ และนั้นคงเป็นเหตุให้ธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินทุกยุค ทุกสมัย

นิทรรศการ The Tranquility of Mine หรือในชื่อภาษาไทยว่า“บรรยากาศแห่งความสงบ” ของคุณนพนันท์ ทันนารี หรือคุณปอม ศิลปินหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงจากรั้วศิลปากร เขาได้หยิบยกเรื่องราวความประทับใจความงามของสิ่งต่างๆ รอบตัว อย่างห้วย หนอง คลอง บึง ดอย ภูเขา และทุ่งนามาถ่ายทอด ภาพของธรรมชาติเหล่านี้เมื่อสัมผัสเข้าไปส่วนลึกของจิตใจ สิ่งที่ค้นพบสะท้อนให้เห็นถึงความสงบสุข เรียบง่าย ความสันโดษ ผ่านผลงานจิตรกรรมโดยการใช้เทคนิคการวาดเส้นด้วยหมึกดำบนกระดาษทำมือ ขีดเขียนและสร้างสรรค์เส้นจากปากกาไม้ไผ่ที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง

ศิลปินได้เล่าถึงที่มาของผลงานชุดนี้ไว้ว่า “นิทรรศการชุดนี้เป็นผลต่อเนื่องมาจาก ตอนที่ผมเรียนปริญญาตรีครับ ซึ่งในตอนแรกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิต คือตัวผมเองเป็นคนที่หวนคิดคำนึง ชอบคิดถึงบ้านอะไรแบบนี้ บ้านเกิดผมอยู่จังหวัดเชียงราย สมัยตอนเด็กๆ ได้อยู่กับปู่ย่าตายายก็จะสนิทกันมาก พอเริ่มโตก็เข้ามาเรียนในกรุงเทพเข้ามาอยู่ในเมืองเราเจอเพื่อนฝูงก็ซุกซนไปตามประสาของเด็ก ในช่วงระหว่างโต สิ่งเหล่านี้มันได้บดบังความรู้สึกที่เราได้เคยสัมผัสกับคนเฒ่าคนแก่ในตอนเด็ก คือความละมุนละไมและความเรียบง่าย ถ้าผมไม่ได้ทำงานชุดนี้ก็จะจำไม่ได้ว่าตอนเด็กนั้นรู้สึกอย่างไร คล้ายกับการได้แหวกม่านอดีต แหวกม่านความรู้สึกนึกคิดของเราออกมา ได้รู้ว่าตอนเด็กเราเคยรู้สึกแบบนี้ แต่ว่า

มันถูกวิเคราะห์แทนค่าประมวลมาเป็นทัศนธาตุ ที่ไม่ได้เล่าเรื่องว่าใครทำอะไรที่ไหน แต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่อยู่ในวัยเด็กของผม คือเรื่องของความสงบ และนี่ก็คือที่มาของแรงบันดาลใจของงานชุดนี้ครับ” ศิลปินร่างสูงโปร่งกล่าวด้วยน้ำเสียงอารมณ์ดี

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของคุณนพนันท์ ศิลปินได้ลดทอนมุมมองของธรรมชาติจนเกือบจะเป็นภาพในแนวนามธรรม (Abstract) การจัดวางองค์ประกอบและรูปทรงมีจังหวะที่สมดุลกัน โอบอวลไปกับบรรยากาศความหนักเบาที่เป็นจุดนำสายตาแสดงถึงความตื้นลึกและไกล ลักษณะที่ใช้เป็นสโตร์กเล็กๆ แล้วรวมกันเป็นมวลบรรยากาศ จนก่อเกิดเป็นภาพที่เต็มไปด้วยความสงบแต่มีพลังอยู่ในตัวเอง

“แกนกลางของงานมันเป็น Abstract แต่ก็ไม่ใช่ทีเดียว ผมใช้รูปธรรมของ Landscape ของธรรมชาติมาเชื่อมโยง เอาสิ่งที่เรียบง่ายออกมาให้มีความสำคัญ ซึ่งมันก็มีความสำคัญอยู่แล้ว แต่โดยวิถีชีวิตประจำวันเราไม่สามารถมองเห็น การทำงานของผมมันคล้ายกับการเจริญสติในระหว่างทำงาน สมาธิเรานิ่งขึ้น เป็นการฝึกตัวเองไปด้วย ก็สังเกตจากตัวเองว่าการทำงานชุดนี้ เราใจเย็นกว่าปอมคนก่อน เหมือนเป็นนิวปอม(หัวเราะ) แต่ก็มีอะไรที่ต้องพิสูจน์กันอีกเยอะ การได้อยู่กับคนเฒ่าคนแก่มันได้ฝังอยู่ข้างในมากกว่า” ศิลปินได้กล่าวทิ้งท้ายก่อนจบบทสนทนา

หลังจากการที่ผู้เขียนได้สื่อสารภายในกับภาพผลงานของศิลปินท่านนี้ จึงทำให้เกิดหวนคิดทบทวนตัวเอง สำรวจถึงสิ่งที่เป็นและดำรงอยู่ระหว่างกาย จิต และปัญญา ที่จะคงไว้ซึ่งดุลยภาพแห่งสติ ความรู้เท่าทันตนเอง และจะพบความสมดุลและความสงบแห่งชีวิต ดังพุทธวจนที่ว่า นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี

 

 

Facebook Comments
By Oom, 09/06/2017
Leave a Reply
Change language:
Instagram API currently not available.
Instagram API currently not available.