Back to home
GARDEN, Plant & Flower

จั๋ง Lady palm

หลายคนมักเข้าใจกันว่าการปลูกต้นไม้ไว้ในห้องนอนหรือที่อยู่อาศัยนั้นจะทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการวิจัยแล้วพบว่าการใช้เครื่องปรับอากาศในห้องที่ปิดทึบเป็นเวลานานๆ นั้น อาจมีมลภาวะมากกว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกหลายเท่า โดยเฉพาะในห้องหรืออาคารที่ดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศไม่ดีพอซึ่งทำให้เป็นที่หมักหมมเชื้อโรคและสารต่างๆ ดังนั้นการที่เรานำพรรณไม้เข้ามาปลูกในบ้านอาจเป็นการช่วยฟอกอากาศได้อีกทางหนึ่ง house plant ฉบับนี้จึงขอหยิบยกต้นจั๋งพรรณไม้ที่สามารถฟอกอากาศได้ดีต้นหนึ่ง หากใครกำลังมองหาไม้ทนร่มทนทานผู้เขียนขอแนะนำเจ้าต้นนี้เลยค่ะ

สำเร็จราชการของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเดินทางมาเชื่อมความสัมพันธ์ จนได้รับความนิยมแพร่หลายไปยังในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกา เป็นพืชที่ต้องการแสงแดดและน้ำค่อนข้างน้อย ทนทาน มีคุณสมบัติในการดูดไอระเหยของสารเคมีต่างๆ ช่วยปรับปรุงคุณภาพของอากาศในอาคารได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังเป็นพรรณไม้ที่โตช้าคงรูปฟอร์มของลำต้นได้ดีจึงไม่ต้องทำการเปลี่ยนกระถางบ่อย และจั๋งมีคุณสมบัติเฉพาะคือดูดและสะสมแร่ธาตุต่างๆ ไปไว้ที่ปลายใบซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของพืชตระกูลปาล์ม ทำให้ปลายใบอาจแห้งหรือเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ดังนั้นแนะนำให้คุณผู้อ่านหมั่นใช้กรรไกรขลิบปลายใบออกที่อย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะ

Story: พิมพ์ชนก เกตุนวม
Photographer: ธเนศ เปี่ยมหน้าไม้

Facebook Comments
By Oom, 25/05/2017
Leave a Reply
Change language:
Instagram API currently not available.
Instagram API currently not available.