Back to home
Living Garden

สวนญี่ปุ่น พาสู่วิถีแห่งความเงียบสงบ

 

นอกจากรากฐานของความสงบที่มนุษย์สามารถสร้างขึ้นได้ภายในจิตใจของตนเองแล้ว บรรยากาศและบริบทรอบข้างก็มีส่วนช่วยให้เรารู้สึกถึงความเงียบสงบ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของรูปแบบของสวนที่ผู้เขียนนำมาฝากกันในฉบับนี้ นั้นก็คือสวนญี่ปุ่น โดยมีแนวคิดมาจากพุทธศาสนามหายานและนิกายเซน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้าไปใช้งาน เข้าถึงความสงบของธรรมชาติ ให้ได้รับการการพักผ่อนหรือเกิดสติปัญญา ซึ่งในปัจจุบันนิยมจัดแบบผสมผสานคือมีทั้งส่วนที่เป็นแบบสวนแห้ง คือมีหินกรวดและทราย รวมทั้งสวนที่เป็นแบบชื้น คือมีลำธาร น้ำตก อยู่ในสถานที่เดียวกัน

 


 

สำหรับสวนที่นำมาให้ชมกันนี้เจ้าของคือ นพ.ณัฐกานต์ บุญมามณี แบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วน คือในส่วนของหน้าบ้านเลือกทำเป็นสวนแบบแห้ง เพื่อโชว์ให้ตัวอาคารดูโดดเด่น โดยเลือกใช้ทรายสีขาวละเอียดหรือทรายอันดามัน โรยพื้นเพื่อ วาดเกลียวคลื่นลงบนพื้นทรายซึ่งถือเป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่ง โดดเด่นด้วยการวางหินแกรนิต หินชั้น คละขนาดที่เปรียบเสมือนภูเขา เพื่อสื่อให้ถึงความนิ่งของธรรมชาติ ในส่วนที่สองคือบริเวณหลังบ้านเลือกทำเป็นสวนแบบชื้นโดยออกแบบให้มีท่อน้ำไหลมาจากกำแพงบ้านไหลลงเป็นน้ำตกธรรมชาติ กรุด้วยหินฟองน้ำทำเป็นชั้นลดหลั่นกัน เสริมด้วยพรรณไม้ใบละเอียดอ่อนอย่าง เฟิร์น หลิวใบ ไผ่แมว สนเลื้อย ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกเหมือนได้ทอดอารมณ์อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอีกด้วยStory: พิมพ์ชนก เกตุนวม
Photographer: กรวิชญ์ ศิริวิวัฒน์
Host: นพ.ณัฐกานต์ บุญมามณี และพญ.ปิยะกิตติ์ ศรีไพโรจน์
Garden designer: คุณวิษวัตร ซอแก้ว ADD IDEAS 08-5805-6122

Facebook Comments
By Oom, 10/04/2017
Leave a Reply
Change language:
Instagram API currently not available.
Instagram API currently not available.